Tjemslandshagen barnehage

Om oss - Tjemslandshagen barnehage

Om oss

Barnehagen vart bygd i 2002 etter initiativ fra ei foreldregruppe med barn som ikkje hadde tilbud om barnehageplass i den offentlige barnehagen. Vi har 3 ulike avdelinger, tilpassa barnas alder og behov.

Kontakt oss

Kan vi hjelpe deg med noko?
Du er velkommen til å kontakte oss for eventuelle spørsmål.

Siste nytt