Korleis søke barnehageplass?

Det er samordna opptak mellom alle barnehagane i Hå kommune, både dei private og kommunale.

Kommunen har skifta leverandør, dersom du har søkt før 11. januar 2021 må du søke på ny.

Du kan søke her: https://barnehage.visma.no/ha

Søknadsfristen for hovedopptaket er 1.mars.2021