Kvifor velje oss?

Tjemslandshagen barnehage har vi høgt fokus på trivsel, trygghet og leik.

Egen kokk som serverer næringsrike matrettar og erfarne personale med lite utskiftning. 

Vi er opptekne av at barna opplevar seg trygge og at dei kjennar seg inkludert i felleskapet vårt.

Våre åpningstider er fra kl. 06:30 til 16:30.

Vi har eit godt og variert uteområde som innbyr til leik og kreativitet for små og store.

Godt leikemiljø inne der vi legg til rette for leik og aktivitetar der barna kan kjenna at dei høyrar til, har venner og får utvikla seg. 

Vi går på tur minimum ein gong i veka.

Vi har fleire rom tilpassa dei ulike alderstrinna.

Om oss - Tjemslandshagen barnehage

Godt uteområde for leik og kreativitet