Om oss

Barnehagen vart bygd i 2002 etter initiativ fra ei foreldregruppe med barn som ikkje hadde tilbud om barnehageplass i den offentlege barnehagen. Vi har tre avdelingar, tilpassa barnas alder og behov. Avdelingane skal dekke mange og varierte behov for både aktivitet og kvile.

Om oss - Tjemslandshagen barnehage

 

 

 

Informasjon

Vi har åpent fra 06.30 – 16.30, mandag til fredag. Opphaldstida skal likevel ikkje overstige 9 timar dagleg.

Barnehagen held stengt :

5 planleggingsdager i barnehageåret 2020-2021

  • fredag 14.august 2020
  • fredag 13.november 2020
  • tysdag 6.april 2021
  • fredag 14.mai 2021
  • fredag 13.august 2021

Planleggingsdager i barnehageåret 2021-2022

  • Fredag 12. november 2021
  • Mandag 3. januar 2022
  • Tysdag 19. april 2022
  • Fredag 27. mai 2022
  • Fredag 12. august 2022

Sommerstengt i veke 29 og 30, alle offentlige fridager og heilagdager. Julafta og nyttårsafta og onsdag før skjærtorsdag etter kl. 12.00.

 

 

Prisar

Gjeldande priser fra 1.januar 2021

Tilbud 5 dager 4 dager 3 dager
Foreldrebetaling 3230 kr 2842 kr 2131 kr
Matpenger 400 kr 320 kr 240 kr
Sum 3630 kr 3162 kr 2371 kr

Makspris for ein barnehageplass skal ikkje overstige 6% av inntekta. Gjer ho det har du rett på reduksjon i foreldrebetalinga. Det vert gitt tilbud om søskenmoderasjon og gratis kjernetid etter gjeldande forskrifter, som nemnt under.

Frå 1.august 2020 vil ei samla utrekning gje tilbud om reduksjon i foreldrebetalinga for alle heimar med lågare inntekt enn 574 750kr i året. Sum for ein plass skal ikkje være meir enn 6% av inntekt. Dokumentasjonen sendes til Hå kommune her.

Gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5 åringer i 20t/uke. (for familier med inntekt under ein inntektsgrense 566 100 kr)

Søskenmoderasjon gjeld som før: 30% for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3.

Matpengar dekker alle måltid i barnehagen, og kjem i tillegg til foreldrepengar. Det er lagt opp til at dei eldste barna har med matpakke for inntil ein turdag i veka. Denne skal stå på planen. Barnehagen tar med mat til alle turer utover dette.

Fakturering skjer frå barnehagen. Du kan velge om du vil ha E-faktura eller E-post faktura. Vi ønsker at flest mulig nytter E-faktura. Du vil automatisk bli plassert i høgaste betalingssats til vi får vedtak om redusert foreldrebetaling. Hå kommune behandlar søknad om redusert foreldrebetaling. Den vert ikkje behandla med tilbakeverkande kraft. Du kan først får innvilga nedsett betaling fra månaden etter du har søkt, om du fyller kravet. 

 

Barnehagen

Vi har tre avdelingar, tilpassa barnas alder og behov. Avdelingane skal dekke mange og varierte behov for både aktivitet og kvile. Plasskrevande aktiviteter for store grupper barn, og inndeling i mindre grupper, leikegrupper. Vi har eit godt stort fellesrom (kalt Torget) som vi bruker til fellesarrangement, og leik på tvers av avdelingane. Dette rommer også felleskjøkken og fungerer som senter i barnehagen.

Vi nytter nærområdet til turmål. Det er fleire friareal og gode leikeplasser i nærmiljøet. Skulen, bibliotek og idrettsanlegg ligg også i gåavstand fra barnehagen. Dei eldste reiser også på tur til jærmuseet.  

Det er personalavdeling med kontor, arbeidsrom, garderobe og pauserom for personalet.

På kvar avdeling er det yttergarderobe for store ytterklær og støvlar, garderobe med plass til det enkelte barn sitt skiftetøy og informasjon. Det er eit grupperom, bad og 2 toalett, samt eit stort fellesrom med sitteplass og leikemulighet tilpassa barnets alder, på kvar avdeling. 

Barna som kviler i barnehagen gjer dette enten i vogn ute i soveskuret, eller inne på madrass. Barnehagen har vogner.