Om oss

Barnehagen vart bygd i 2002 etter initiativ fra ei foreldregruppe med barn som ikkje hadde tilbud om barnehageplass i den offentlege barnehagen. Vi har tre avdelingar, tilpassa barnas alder og behov. Avdelingane skal dekke mange og varierte behov for både aktivitet og kvile.

Om oss - Tjemslandshagen barnehage

 

 

 

Informasjon

Vi har åpent fra 06.30 – 16.30, mandag til fredag. Opphaldstida skal likevel ikkje overstige 9 timar dagleg.

Barnehagen held stengt :

Planleggingsdager i barnehageåret 2021-2022

  • Fredag 12. november 2021
  • Mandag 3. januar 2022
  • Tysdag 19. april 2022
  • Fredag 27. mai 2022
  • Fredag 12. august 2022

Sommerstengt i veke 29 og 30, alle offentlige fridager og heilagdager. Julafta og nyttårsafta og onsdag før skjærtorsdag etter kl. 12.00.

 

 

Prisar

Gjeldande priser fra 1.januar 2022

Tilbud 5 dager 4 dager 3 dager
Foreldrebetaling 3315 kr 2917 kr 2188 kr
Matpenger 400 kr 320 kr 240 kr
Sum 3715 kr 3237 kr 2428 kr

Barnehagen har 11 betalingsterminar. Det vert lagt til 10 % på deltidsplassar 

Heildagsplass på enkle dagar (ved ledig kapasitet) 292 kroner per dag.

Redusert foreldrebetaling

Husstander med lågare samla brutto årsinntekt enn 607.750 kan søka om redusert pris.  Søkanden sendes til Hå kommune her.

Gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5 åringer i 20t/uke. (for familier med inntekt under ein inntektsgrense 583 650kr)


Søknadsfristen er 30. mai for å få innvilga redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid frå og med august. Søknadar som kjem inn etter 30. mai vil bli behandla i august og vil gjelda frå september.  
Du kan søka gjennom heile året. Eit vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid vil normalt gjelda fra månaden etter at fullstendig søknad er mottatt.

Hugs at du må senda søknad om redusert foreldrebetaling kvart år. 

Søskenmoderasjon gjeld som før: 30% for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3. Du får automatisk søskenrabatt om du har fleire barn i barnehagen.

Matpengar dekker alle måltid i barnehagen, og kjem i tillegg til foreldrepengar. Det er lagt opp til at dei eldste barna har med matpakke for inntil ein turdag i veka. Denne skal stå på planen. Barnehagen tar med mat til alle turer utover dette.

Fakturering skjer frå barnehagen. Du kan velge om du vil ha E-faktura eller E-post faktura. Vi ønsker at flest mulig nytter E-faktura. Du vil automatisk bli plassert i høgaste betalingssats til vi får vedtak om redusert foreldrebetaling. Hå kommune behandlar søknad om redusert foreldrebetaling. Den vert ikkje behandla med tilbakeverkande kraft. Du kan først får innvilga nedsett betaling fra månaden etter du har søkt, om du fyller kravet. 

 

Barnehagen

Vi har tre avdelingar, tilpassa barnas alder og behov. Avdelingane skal dekke mange og varierte behov for både aktivitet og kvile. Plasskrevande aktiviteter for store grupper barn, og inndeling i mindre grupper, leikegrupper. Vi har eit godt stort fellesrom (kalt Torget) som vi bruker til fellesarrangement, og leik på tvers av avdelingane. Dette rommer også felleskjøkken og fungerer som senter i barnehagen.

Vi nytter nærområdet til turmål. Det er fleire friareal og gode leikeplasser i nærmiljøet. Skulen, bibliotek og idrettsanlegg ligg også i gåavstand fra barnehagen. Dei eldste reiser også på tur til jærmuseet.  

Det er personalavdeling med kontor, arbeidsrom, garderobe og pauserom for personalet.

På kvar avdeling er det yttergarderobe for store ytterklær og støvlar, garderobe med plass til det enkelte barn sitt skiftetøy og informasjon. Det er eit grupperom, bad og 2 toalett, samt eit stort fellesrom med sitteplass og leikemulighet tilpassa barnets alder, på kvar avdeling. 

Barna som kviler i barnehagen gjer dette enten i vogn ute i soveskuret, eller inne på madrass. Barnehagen har vogner.