Personale og avdelingar

Barnehagen har tre avdelingar. Dette barnehageåret har vi ein 4-6 års avdeling, ein 1-3 års avdeling og ein 1-2 års avdeling.

 

Bjørg Oltedal

Bjørg Oltedal

Styrar

Bjørg starta i barnehagen som assistent i 2009. Ferdig utdanna barnehagelærar med fordjuping i småbarnspedagogikk i 2013. Arbeidde som pedagogisk leiar, før ho begynte som styrar i 2020. Har tatt vidareutdanning i spesialpedagogisk arbeid med barn og unge. Held no på med ein master i barnehagevitenskap med fokus på vegleiing og ledelse i barnehagen.

Linda Gausland

Linda Gausland

Kokk

Linda begynte her i 2008 som fagarbeidar. Arbeider no som kokk i ei 50% stilling. Ho har utdanning som kosthaldvegleiiar og trener strongman, er blant dei sterkaste damene i Noreg.  Linda lagar all mat frå botnen av, og arbeider for at alle skal lære om betydningen av eit godt samansett kosthald . Er oppteken av å involvera barna i matlaging og lage god og kortreist mat.

 

 

BLÅMANN 3-6 års avdeling

Anne Ueland

Anne Ueland

Pedagogisk leiar

Begynte å arbeide her i 2006 som assistent. Fullførte barnehagelærarutdanninga i 2011. Seinare har Anne vidareutdanna seg innan sosialpedagogikk, vegleiing for nyutdanna lærarar, barns utvikling, samt barns språkutvikling og språklæring i barnehagen. Ho synst det er ekstra kjekt å arbeide med matematikk og språk i barnehagen.

Ina Linn B. Dahl

Ina Linn B. Dahl

Pedagogisk leiar

Ferdig utdanna barnehagelærer i 2012. Begynte hos oss i 2017.  Ina Linn har fordjupning i pedagogisk leiing. Ina Linn synst det er spanande å utforske kreativiteten saman med barna, og har eit engasjement for å skapa eit rom for fortellargleda. Ho let barna møta drama og magi i kvardagen.

Anne Katrine T Haver

Anne Katrine T Haver

Barne- og ungdomsarbeidar

Tilsett i Tjemslandshagen barnehage i 2011. Anne Katrine likar å vere ute og vere kreativ saman med barna.

 Michael Hutley

Michael Hutley

Assistent

Mike begynte her i 2014. Han inviterar ofte til fysisk aktivitet som aking, fotball og annan leik både ute og inne. Inne finn vi han i konstruksjonsleik, der dei bygger høge bygningar heilt opp til taket.

 

 

GULLHÅR 1-3 års avdeling

 Rosemari Mattingsdal

Rosemari Mattingsdal

Pedagogisk leiar

Rosemari har bakgrunn som frisør før ho begynte her hos oss som ferdig utdanna barnehagelærar i 2019. Ho har fordjuping i pedagogisk leiing og er spesielt oppteken av å vere tilstades i leiken saman med barna.

Ingelin Sirevåg

Ingelin Sirevåg

Pedagogisk leiar

Begynte her i 2009. Ho likar godt å vera med dei yngste. Ingelin har fordypning i musikk, og likar godt å spela og synga saman med barna.

Linn Christin Sør-Reime

Linn Christin Sør-Reime

Barne- og ungdomsarbeidar

Linn Christin begynte i vår barnehage i 2017. Ho likar spesielt godt å leike, og skape noko saman med barna.

 Jane Kristin Hadland

Jane Kristin Hadland

Barnehagelærar på dispensasjon

Er utdanna omsorgsarbeidar. Har vore her sia 2009. Jane Kristin er brannvernansvarlig i barnehagen.

 Viktoria L. Jonassen

Viktoria L. Jonassen

Barne- og ungdomsarbeidar

Starta hos oss i 2015. Har tatt kurs i alternativ supplerende kommunikasjon (ASK), norsk med tegnstøtte (NMT) og PODD (symbol og bildestøtte). Ho er oppteken av å vera tilstade i barnehagekvardagen, og har eit hjerte og blikk for dei barna med ulike kvardagsutfordringar. På fritida er Viktoria oppteken av sunn mat, og det å vere i fysisk aktivitet. Ho har teke utdanning som personleg trenar med kosthaldvegleiing. Ho er aktiv sjølv og ynskjer å hjelpa andre..

 

 

RØDHETTE – 1-2 års avdeling

Sigbjørg Nord-Varhaug Romvig

Sigbjørg Nord-Varhaug Romvig

Pedagogisk leiar

Utdanna barnehagelærar med fordjuping i småbarnspedagogikk i 2001. Begynte her i 2008. Likar å vere saman med barna, leika og lesa.

 Anne Vold Håland

Anne Vold Håland

Assistent

Anne har vore 20 år på Nærlandsheimen og 14 år i butikk der dei solgte barneklede og utstyr. I 2014 begynte ho som assistent her hos oss. Ho er ei omsorgsfull dame som er tilstades for barna og har alltid ein klem eller eit fang når barna treng det. .

 Anita Ueland

Anita Ueland

Assistent

Anita har drevet gard i 20 år før ho begynte her i 2014. Anita er verneombud i barnehagen. Anita er ofte å sjå i kreative prosessar saman med barna. Ho synst det er kjekt med leik og utkledning.

Inga Kristin Damstuen

Inga Kristin Damstuen

Gørild Undheim

Gørild Undheim